LASKAVEC  2017

Jindřich Hašek

Snažím se, aby děti neznaly jenom školu a domov!

Představte si třídu, kde jsou šťastné a spokojené děti, které se nadšeně hlásí a nebojácně odpovídají v hodinách matematiky. Učitel je pro ně vzorem a opravdovou autoritou. Není jen ztělesněním nepopulárních písemných prací, ale snaží se je připravit na opravdový život odehrávající se za zdmi jejich školy. K tomu si představte, že tito žáci svého pana učitele respektují a mají ho rádi. Společně se domlouvají na mimoškolních exkurzích a hlasují o tom, kam se pojede. Pan učitel pak nelení a ve svém volném čase obvolává různé instituce a zajišťuje, co nejlepší podmínky vzdělávacích výletů. Protože si sám z dětství pamatuje, jak bývaly exkurze dost jednotvárné, snaží se vzdělávání propojovat se zábavou. Dopoledne výklad v České národní bance, odpoledne řádění v Laser Game. Takovýto pan učitel věnuje dětem spoustu volného času na úkor svého osobního volna. Pro představu – ročně šest až osm exkurzí, o prázdninách matematické tábory a o víkendech rafty… Ano, i takoví lidé mezi námi žijí. Lidé, kteří dělají něco navíc, kteří do svého povolání vkládají nadšení, radost a odvahu. Zdá se Vám to jako sci-fi?

My jsme jednoho takového třídního učitele objevili na Základní škole Krušnohorská 11 v Karlových Varech. Představujeme Vám historicky prvního #laskavce Jindřicha Haška – učitele matematiky, fyziky a finanční gramotnosti, který svoji práci bere jako poslání a vidí v ní velký smysl.

„Snažím se, aby děti neznaly jenom školu a domov, ale aby poznaly život také z jiné stránky.“

Napsali o Jindřichovi

Představte si třídu, kde jsou šťastné a spokojené děti, které se nadšeně hlásí a nebojácně odpovídají v hodinách matematiky. Učitel je pro ně vzorem a opravdovou autoritou. Není jen ztělesněním nepopulárních písemných prací, ale snaží se je připravit na opravdový život, odehrávající se za zdmi jejich školy. Takový je i historicky první Laskavec, učitel matematiky, fyziky a finanční gramotnosti, kterého Nadace Karla Janečka ocenila minulou neděli.
flowee.cz

Ocenění Laskavci

Babeta Schneiderová

Babeta Schneiderová

Založila charitativní běžecký projekt

Petr Vaněk

Petr Vaněk

Tvoří a pomáhá

Tomáš Adamec

Tomáš Adamec

Zpříjemňuje atmosféru své rodné obce

Vendulka Jozífová

Vendulka Jozífová

Šíří sokolské myšlenky a ideály

Aneta Sládková Králová a Hanka Luhanová

Aneta Sládková Králová a Hanka Luhanová

Pomocí jógy vrací onkologicky nemocné děti do života

Lubor Křížek

Lubor Křížek

Pomáhá uchovávat vodu v krajině