LASKAVEC  2018

Veronika Pospíšilová

Podporuje vzdělání dětí v Kambodži

Veronika je studentka oboru Etnologie na Univerzitě Karlově v Praze, proto každoročně část roku pobývá v jihovýchodní Asii. V roce 2013 ale v jejím životě nastal zlom. Ačkoli se do Kambodži vydala jako turistka, už při odjezdu tušila, že v zemi není naposledy. Proto se seznámila s místním starostou, kterého se zeptala, jak by místním mohla pomoci. Starosta, který učil místní děti u sebe doma, Veronice odpověděl, že nepotřebují nic než školu. Hned po návratu domů tak Veronika založila rodinnou neziskovou organizaci Hvězdice a začala shánět půl milionu korun na výstavbu školy. Po půl roce se pak do země mohla znovu vrátit, zapojila místní a společně skutečně postavili školu, ve které dnes studuje více než 100 dětí ročně. U výstavby jedné školy ale neskončila, dnes její zásluhou stojí v Kambodži školy dvě a žáky i provoz školy stále finančně podporuje.

„Byl to osud, projekt si mě našel sám.“

Napsali o Veronice

Mým cílém je, aby si lidé uvědomili, že pomáhání je výzva. Abychom si to tady neodžili, ale abychom se zapojili do veřejného prostoru a pomohli.

Chcete činnost Veroniky podpořit?

Veronika předem děkuje všem, kteří se aktivně podílí nebo se budou podílet na podpoře vzdělání dětí z Kambodže. Jménem svým i jménem všech Kambodžanů bude moc vděčná za jakoukoliv formu pomoci, ať už formou sponzorských darů, nebo jakkoli jinak. Osobně ručí za to, že se vaše peníze se dostanou na místo, kde jsou opravdu potřeba a mají skutečný smysl.

Ocenění Laskavci

Monika Benešová

Monika Benešová

Šíří radost a dobrou náladu

David Tišer

David Tišer

Propojuje lidi uměním

Zuzana Vránová

Zuzana Vránová

Věří, že všichni jsme sousedé

Alžběta a Marek Blaškovi

Alžběta a Marek Blaškovi

Zachraňují hospodářská zvířata v nouzi

Tomáš Blaha

Tomáš Blaha

Oživuje starý klášter a do přírody vrací původní odrůdy ovoce

Jana Koreňová

Jana Koreňová

Dětským onkologickým pacientům rozdává radost