LASKAVEC  2023

Veronika Volgemutová

Rozdává radost dotykem

Některá zvířata mají zvláštní dar porozumět člověku, napojit se na něj a být mu oporou. A někteří lidé zase mají schopnost tento dar rozpoznat a použít tam, kde je potřeba. Veronika Volgemutová se svým koněm Sagim od roku 2019 navštěvuje seniory v domovech a hospicích a rozdává jim radost v podobě hiporehabilitace.

Veronika se původně chtěla věnovat drezuře, potkal ji však vážný úraz. S rehabilitací a zotavením jí pomohl právě Sagi. "Tak vznikl nápad posunout jeho empatii trochu dál a rozdělit se o ni," vzpomíná, jak se zrodil její projekt Asistenční jednorožec. Sagi absolvoval speciální terapeutický výcvik, složil zkoušku a od té doby podnikl s Veronikou přibližně 40 výjezdů za seniory, které jsou pro domovy a hospicy zdarma.

Téměř nic není pro Sagiho překážkou - dokáže komunikovat s jak člověkem upoutaným na lůžko či invalidní vozík, tak i s aktivními seniory. "Většinou se setkáváme s lidmi na konci cesty životem. A jsme tam pro ně," dodává Veronika. Aktuálně má ve výcviku také poninku Ellie, která Sagimu brzy bude terapeutickou kolegyní.

„Práce se Sagim mě naplňuje. Jsou to pro mě chvíle za odměnu.“

Chcete činnost Veroniky podpořit?

Veronika společně s terapeutickým koněm Santa Sagittou navštěvuje klienty upoutané na lůžko, nebo vozík, vážně nemocné, domovy seniorů, stacionáře a hospice. Věnuje se dotykové terapii a terapii pro klienty nabízí zdarma. Děkuje za jakoukoliv podporu!

Ocenění Laskavci

Jana Vařechová Holoubková

Jana Vařechová Holoubková

Pěstuje květiny a vztahy

Tomáš Förchtgott

Tomáš Förchtgott

Zachraňuje životy koní

Monika Benešová

Monika Benešová

Šíří radost a dobrou náladu

David Tišer

David Tišer

Propojuje lidi uměním

Zuzana Vránová

Zuzana Vránová

Věří, že všichni jsme sousedé

Alžběta a Marek Blaškovi

Alžběta a Marek Blaškovi

Zachraňují hospodářská zvířata v nouzi