Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

V sobotu 27. října přednášeli na filmovém festivalu také naši Laskavci. Inspirace pro konání dobrých skutků!